Provádení staveb METALWELT

Pro své zákazníky z oblasti soukromého, ale i veřejného sektoru a podnikatelské sféry jsme díky profesnímu, strojnímu i materiálovému vybavení připraveni realizovat kompletní stavby v postavení generálního dodavatele. Vysoký standard prováděných prací, kvalita a zkušenosti našich zaměstnanců i našich dodavatelů nám umožňuje ucházet se i o velké či speciální zakázky investorů.

Mimo realizaci nových staveb, do kterých patří zejména průmyslové, zemědělské, sportovní stavby a obchodní centra, a jiných patří do portfolia našich služeb neodmyslitelně i opravy a rekonstrukce nejrůznějších objektů.

Jsme připraveni nabídnout komplexní servis, počínaje zpracováním projektové dokumentace, vyřízením administrativních nezbytností přes výstavbu až po předání hotové stavby včetně jejího úklidu.

Obchodní centra

Zemědělské stavby

Průmyslové stavby

Sportovní haly